shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Techniky Topic Maps v systému AToM

Topic Maps je název techniky pro popis konkrétní domény zájmu. Usnadňuje získání znalostí ze souboru informací. Základní model elementů Topic Maps tvoří:

  • Topic - česky Téma, alias námět, topik,
  • Association - česky Vztah, neboli asociace mezi topiky,
  • Occurrence - česky Výskyt, tj. relevantní informace k topiku,

zkráceně TAO [1].

Image105[1].png

TAO - základní prvky TM

  1. téma - vztah - výskyt

Výsledný model Topic maps rozlišuje dvě vrstvy, obě na bázi základního modelu TAO:

  • znalostní vrstvu - popisuje prvky informační vrstvy a jejich vztahy, tvoří rejstřík
  • informační vrstvu - konkrétní informace v jakémkoliv formátu, samotný obsah

V prostředí systému AToM se elementy TM implementují pomocí Tříd, Asociací a Atributů [2], které reprezentují návrh vrstvy znalostí. Tyto elementy popisují typy ukládaných skupin, typy vztahů a typy informací. Popisují druhy konkrétních informací o doméně zájmu, jejich typy a vztahy. Elementy tvoří datové kontejnery umožňující uložení dat domény zájmu v očekávané formě.

image010.png

vrstvy TM a TAO v systému AToM

  1. znalostní vrstva v systému AToM
  2. informační vrstva v systému AToM

Do těchto datových kontejnerů se ukládají konkrétní informace o sledované problematice, které tvoří tzv. informační vrstvu [3]. Tvoří samotný obsah ontologie domény zájmu. Jsou to instance elementů ze znalostní vrstvy.

TAO v systému AToM:

T:       Topic = Téma = Třída

A:      Association = Vztah = Asociace

O:      Occurrence = Výskyt = Atribut Třídy

Příklad zpracování informace technikou Topic Maps

S někým komunikujete a začne se mluvit o "něčem", co se včera dalo zhlédnout. Začne se popisovat situace, konkrétní scéna nebo celý příběh, o čem to bylo, nebo jaké to případně vzbudilo emoce nebo jaké poučení z toho vyplynulo. Všechny tyto informace popisují to "něco", co bylo možné včera vidět. To "něco", to je to, co chceme poznat, a čemu říkáme "Topic".

Pokud Vás téma opravdu zajímá, ale zatím není zřejmé, co to vlastně bylo ke zhlédnutí, můžete se ptát. Kdy to bylo, kde to dávali? Kdo tam hrál? Kdo to natočil? Podle dalších informací se může lépe odhadnout, o co asi šlo. Třeba podle režiséra. Od něho můžete znát něco podobného.

Herci, režie a další lidi kolem filmu mohou být další "objekty zájmu", kterým říkáme "Topic". A vzájemným souvislostem typu "kdo co řídil", "kdo v čem hrál" a podobně, neboli vztahům, říkáme "Asociace".  

Při hovoru se dozvíme spoustu informací, asi i jméno filmu a to "něco", co bylo k vidění, bude určeno, neboli identifikováno. Příště to může být to, na co se odkazuje ve smyslu: znát něco podobného…

Všechny ty ostatní informace, které z hovoru vyplynuly, a které to "něco" charakterizují, nazýváme "Výskyty". Některé informace jsou pro identifikaci více podstatné, některé méně podstatné. Když někdo dodá: "pošlu ti odkaz na web", je pravděpodobné, že tento "výskyt" bude oproti ostatním informacím zásadní pro určení, co to "něco" vlastně je.

Znalost informací ve vztazích a souvislostech je výhodná při orientaci a hledání v haldě takových informací [1]. Umožňuje filtrování informací. Při určování "něčeho" podle znaků, projevů, souvislostí, tedy podle oněch "výskytů". Podobně, jak to řeší básník James Whitcomb Riley ve svém kachním testu: "Pokud vidím ptáka, který chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, tak o tomto ptáku tvrdím, že je to kachna."

image011.png

aplikace TM na informace

  1. halda obecných informací - pojmů
  2. roztřídění informací v systému AToM - TAO informační a znalostní vrstvy TM

V příkladu je uvedeno několik Topiků (dva filmy, nějací lidé, z nich jeden režisér, nějací herci), dále asociace (ten režíroval toto a to druhé) a výskyty (pošlu odkaz, výborný film, nebo naopak :). V této chvíli můžeme provést následující vyhodnocení a určit, co patří do vrstvy informací, a co do vrstvy znalostí [2].

Dva filmy (už to nazýváme filmy:) tvoří skupinu stejného typu (Topic - něco k vidění), video. Jméno bude "video".

Podobně také herci a režisér vykazují podobnost ve smyslu, že to jsou lidé od filmu, a tvoří skupinu stejného typu informací pojmenovanou "osoba". Skupina stejného typu je v systému implementována jako Třída.

To, že tento film natočil tento režisér, je vztah, jehož typ, tj. natočení nějakého filmu někým, určuje skupinu stejného typu vztahů, která je pojmenována režie. To, že ve filmu hrají herci, nikoho nepřekvapí, a to je další typ vztahu. Vztahu mezi skupinou "video" a skupinou "osoba". Typ vztahu je v systému implementován jako Asociace.

Typ informací, které zazněly, jako například popis nebo kde je k tomu nějaké info, je typ výskytu informace. Výskyt typu "odkaz na web" může obsahovat konkrétní internetovou adresu na stránky popisující konkrétní film. Takových internetových adres může být i víc. Typ tohoto výskytu je v systému implementován jako Atribut. Atribut Třídy, Vlastnost skupiny. Jako databázová položka, do které se pak konkrétní hodnota zapisuje.

Tady má své místo systém AToM.

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o