shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Úvod

Název AToM je akronymem slovního spojení AION Topic Maps, který charakterizuje inspiraci normou ISO/ČSN 13250 Mapy námětů (Topic Maps) při vývoji systému. Implementován je navíc systém přístupových práv, vestavěné taxonomie a hierarchie a další praktické potřebnosti.

Systém AToM je podstatou webová databáze.

O výkonnost a bezpečnost dat je postaráno na úrovni systému. Vše je uloženo na internetových serverech (v "cloudech") a z toho plyne dostupnost odkudkoliv s připojením k internetu. Samotný systém je provozován na technologiích firmy Microsoft, konkrétně MS SQL Server a Internet Information Services.

K obsluze systému postačí běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), případně s instalovaným doplňkem Silverlight.

Systém AToM je vylepšená webová databáze, u které návrh (nebo jeho změny) může být proveden přímo uživatelem systému, a data zadávaná uživatelem mohou být ihned zveřejněna na webu. Vše v uživatelsky příznivém rozhraní (drag&drop) webového prohlížeče. Bez znalosti programování, bez starosti o data a úložiště, bez dalších, při vývoji internetových stránek nezbytných znalostí, lze začít vytvářet (nakreslit, naklikat) úložiště, pojmenovávat data, identifikovat vazby a klíčová slova, nebo zadávat úplný obsah plnohodnotných webových stránek, a to víceméně jen klikáním v prohlížeči. Samozřejmě, toto je možné provádět i s analytickými a programátorskými znalostmi, i s důrazem na zásady konceptuálního modelování či podobný systematický přístup.

Systém je velmi flexibilní. Jak z hlediska návrhu, tak z hlediska pořizování dat. Lze snadno přidávat položky do číselníků nebo i celé číselníky, přizpůsobovat si formuláře, doplňovat vazby. Bez poškození dat nebo ztráty jejich integrity.

Aplikace se skládá ze dvou hlavních částí. Z Editoru (AToM Editor), kterým se pořizují nebo jen prohlíží data, v závislosti na nastavených oprávněních uživatele, a z aplikace pro návrh a správu (AToM Studio), ve kterém se provádí návrh ontologie sledované problematiky, nastavení přístupových práv apod.

Při návrhu se vytváří tzv. ontologie problematiky. Tu tvoří především témata (Třída), vazby mezi nimi (Asociace), soupis popisných vlastností a dalších informací (Atributy Tříd, položky), a taxonomie a hierarchie (Hierarchie, Skupina, Výběr). K editaci návrhu slouží formulářové nebo vizuální rozhraní Studia. Jednotlivé Ontologie (návrhy) lze sdílet nebo spojovat.

V rozhraní Editoru, paralelně s návrhem, v souvislostech, lze vkládat téměř libovolná data. Alternativně se vepíší nebo importují ze souboru či schránky, nebo přetahují pomocí počítačové myši.

Hodnoty položek se ukládají automaticky při pohybu na jinou část formuláře. Až na výjimky, není nutné používat příkaz k ukládání dat. Přitom se všechny akce uživatelů a stavy dat zaznamenávají. Kdykoliv lze vyhledat jakýkoliv předchozí stav, případně se k němu vrátit.

Stejným způsobem mohou okamžitě pracovat i další členové týmu.

Vlastní web, který se i tímto způsobem, postupnými kroky vytváří, je možné ihned používat. Včetně fulltextového hledání s fazetovým filtrováním. Systém AToM je optimalizován s ohledem na rychlost nasazení, snadné a rychlé využití těchto dat libovolným týmem uživatelů, hledání v datech a snadnou prezentaci na webu.

Systém umožňuje relativně rychlý návrh objemově náročných webů, báze znalostí, knihovny dokumentů apod. Může tedy například poskytovat podporu pro projektové řízení, CRM (Customer relationship management) systémy, nebo cokoliv jiného spojeného s daty, webem, výdělečnou nebo zájmovou činností.

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o