shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Správa panelů

Aby bylo možné panely editovat, zapněte řídící panel (Dashboard).

Na plochu úvodní stránky nebo uživatelské stránky (záložky) lze umístit předdefinované nebo administrátorem systému vytvořené panely [1]. Seznam panelů, které uživatel může použít je ovlivněn rolí uživatele, resp. seznamem přidělených oprávnění.

image051.png

editace panelů

 1. zobrazení seznamu panelů, které lze přidat na stránku
 2. obnovení předdefinované podoby stránky
 3. tlačítko pro spuštění správy předdefinovaných panelů

Panely umístěné na stránce lze přesouvat a umisťovat do jednotlivých sloupců rozložení. Postup je popsán v kapitole o ovládání panelu.

Vzhled stránky je možné vrátit do původní podoby před započetím úprav pomocí tlačítka "Reload Default" [2]. Pro omezení nechtěného obnovení původního vzhledu se zobrazuje dialogové okno s dotazem, zda operaci opravdu provést. Při potvrzení "OK" se nastaví původní vzhled, při potvrzení "Cancel" se nestane nic.

Tlačítkem "Manage" [3] se spouští stránka pro správu předdefinovaných panelů, ve které lze přidávat další panely do nabídky. Pokud uživatel nemá přiděleno právo administrace, zobrazí se informace o pokusu o vstup do uzavřené oblasti.

Postup vložení panelu na stránku
 1. Klikněte na tlačítko "Add" s ikonou "Plus" [1]. Zobrazí se nové okno prohlížeče se seznamem panelů.
 2. Zobrazení nového okna tímto způsobem musí být v prohlížeči povoleno, a pokud tomu tak není, chytrý prohlížeč nabídne možnost povolení zobrazení, a to dočasně (jednorázově) nebo trvale pro tuto webovou stránku.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko a zvolte panel, který chcete přidat na stránku [4].
 4. Klikněte na tlačítko "Add" [5].

image052.png

vložení panelu na stránku

 1. kliknutím se panel přidá na stránku nebo odebere ze stránky
 2. klinutím na tlačítko se provedou zvolené změny

Tlačítko "Storno" okno uzavře bez provedení změn.

Postup umístění panelu:
 1. Klikněte na záhlaví panelu [1], to je barevná lišta se jménem a ovládacími tlačítky vpravo, a držte levé tlačítko myši.
 2. Přesuňte ukazatel na požadované místo. Při zahájení pohybu se ukazatel změní na čtyřramennou šipku. Při pohybu nad oblastí, kam lze umístit panel, se přesouvaný panel skokově přemístí.
 3. Pusťte levé tlačítko myši. Panel se usadí na novém místě.
Postup odstranění panelu
 1. Klikněte na ikonu "mínus" v záhlaví panelu [2]. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda operaci provést.
 2. Potvrďte operaci kliknutím na tlačítko OK.

image053.png

ovládání panelu

 1. záhlaví panelu
 2. odebrání panelu z plochy
 3. přepínání zobrazení sbaleného nebo rozbaleného panelu

Tlačítkem ve tvaru trojúhelníku [3] se panel sbalí na velikost záhlaví nebo rozbalí na plnou velikost.

Seznam panelů

Seznam zobrazených panelů může být omezen nastavením oprávnění pro konkrétního uživatele, resp. pro roli, která mu byla přidělena.

 image054.png

Přihlášení

Panel s identifikací uživatele a s autentizačními poli pro přihlášení. Umožňuje přihlášení nebo odhlášení uživatele.

 image055.png

Kalendář

Jde o obyčejný kalendář sloužící k tomu, aby ukázal jaký je den v měsíci. Bez další funkcionality.

 image056.png

Úvodník

Uvítací článek ala "Welcome". V tomto případě s moudrou větou.

 image057.png

Tip

Malý informační panel s výběrem krátkých sdělení, která se pravidelně obměňují.

 image058.png

User Panel

Ovládací panel s odkazy na nastavení a správu.

 image059.png

Spaces

Ovládací panel s prostým seznamem projektů, včetně informační poznámky.

 image059.png

Ontology

Ovládací panel s přehledem projektů ontologie s rozbalovacím seznamem s podstatnými komponentami ontologie.

 image060.png

Komentáře

Ovládací panel rychlého přístupu ke komentářům.

 image061.png

Koš

Ovládací panel přístupu k odstraněnému obsahu.

 image062.png

Oblíbené

Ovládací panel pro přístup k uživatelem vybraným položkám a k jejich správě.

 image063.png

Historie vytvořených

Seznam vytvořených instancí Tříd v časovém sledu s možností filtrování podle uživatelů.

 image063.png

Historie změněných

Seznam změn instancí Tříd v časovém sledu s možností filtrování podle uživatelů.

 image063.png

Historie otevřených

Seznam přístupu i jednotlivým instancím Tříd v časovém sledu s možností filtrování podle uživatelů.

 image064.png

Fórum

Ovládací panel rychlého přístupu ke stránkám diskuzního fóra.

 image063.png

typ Article panel

Administrátorem definované panely typu článek. Obecně se jedná o články s formátovaným obsahem.

 image063.png

typ AQL panel

Administrátorem definované panely typu AQL dotaz. Obecně se jedná o tabulkové přehledy.

 
Ovládání panelu Historie

V systému jsou definovány panely zobrazující historii aktivity všech uživatelů týkající se instancí Tříd. Zvlášť pro vytvoření nových instancí, změnu stávajících a pak pro sledování přístupu k jednotlivým instancím Tříd. Na rozdíl od seznamu aktivit na stránce správy uživatelského účtu, jsou zde podobné informace za všechny uživatele systému, nikoliv jen filtrované podle přihlášeného uživatele.

Tyto panely se ovládají analogicky k postupu, který je popsán v kapitole o ovládání panelu.

Panel historie obsahuje tabulku, jejíž ovládání je popsáno v kapitole o ovládání tabulky.

Je zde mírně odlišný design umístění navigačních šipek [1], kdy zabraný prostor neumožňuje ovládání panelu, a je rozdílně implementováno použití filtrovací masky [2]. Ta se zobrazí teprve po zaškrtnutí volby "Všichni uživatelé"  [3], která zároveň umožňuje zobrazení historie aktivit všech uživatelů.

image065.png

ovládání panelu historie

 1. šipky pro listování stránek
 2. pole pro zadání filtru zobrazení seznamu dle jména uživatele
 3. volba pro zobrazení všech uživatelů

 

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o