shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Uživatelské rozhraní aplikace

Každá stránka AToM Editoru se skládá z několika základních částí.

image020.png

rozhraní aplikace

 1. Navigační panel - levý panel navigace s odkazy pro rychlé přepínání mezi stránkami, u kterého lze změnit šířku v několika krocích.
 2. Lišta drobečkové navigace - zobrazení odkazů na stránky ve větvi struktury webu, respektive ve větvi struktury ontologie.
 3. Záložky. Související stránky jsou seskupeny do tzv. záložek. Záložky také seskupují stránky podobného zaměření. Složení zobrazených záložek je závislé na přístupových oprávněních uživatele.
  Záložky úvodní stránky (Homepage) může nastavovat každý uživatel individuálně.
 4. Sada ikon nástrojů a indikátorů. Lze spustit vyhledávání, uživatelské nastavení úvodní stránky, přihlásit se o odběru notifikačních informací apod.
 5. Obsah stránky - závisí na konkrétní činnosti uživatele a zobrazuje variabilní obsah dle konkrétního procesu
  editace projektů ontologie, nebo další oblasti systému, na které směřují odkazy z navigačního panelu
  Úvodní stránka obsahuje uživatelem vybrané panely a může být rozdělena na sloupce
 6. Panely - samostatné komponenty s předdefinovaným obsahem. Administrátor aplikace může doplňovat předdefinovaný seznam panelů.

Zobrazení jednotlivých částí je závislé na uživatelském nastavení, případně na konkrétní pozici v hierarchii webové aplikace. Více v kapitole o nastavení uživatelského rozhraní.

Zobrazení konkrétního panelu, záložky stránky, případně jednotlivých odkazů závisí také na nastavení přístupových oprávnění uživatele (uživatelských rolí).

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o