shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Lišta drobečkové navigace

U horního okraje stránky je umístěna horizontální lišta navigace hierarchií webu, případně ontologie. Jedná se o tzv. drobečkovou navigaci, která znázorňuje pozici aktuální stránky v hierarchii webu nezávisle na postupu, jakým se uživatel na stránku dostal (obrázek rozhraní bod 2).

Při zobrazování stránek souvisejících s osobním nastavením webu (personalizací) se zobrazuje navigace v hierarchii stránek nastavení. Při zobrazování obsahu zařazeného v ontologii, tedy ve všech ostatních případech (téměř), se zobrazuje hierarchie ontologie. V pořadí Projekt (Prostor, Modul) -> Třída -> Atribut nebo podobně. Analogicky s uspořádáním hierarchie ontologie v navigačním panelu vlevo.

Každý “drobek“ navigace [1] je odkazem na stránku, která je uzlem v posloupnosti hierarchie nadřízenosti, případně podřízenosti. Uzly jsou odděleny ikonou trojúhelníčku [2].

image022.png

lišta drobečkové navigace

  1. stránky systému v posloupnosti hierarchie
  2. kliknutím na trojúhelník se zobrazí seznam odkazů na podřazené uzly

Kliknutím na ikonu trojúhelníku [2] se zobrazí vysunovací nabídka se seznamem odkazů [3], které reprezentují rozvětvení hierarchie. Tento seznam je analogický se seznamem odkazů na stránce, kterou nadřízený uzel reprezentuje.

image023.png

drobečková navigace hierarchií - vysunovací nabídka

  1. stránky systému v posloupnosti hierarchie
  2. kliknutím na trojúhelník se zobrazí seznam odkazů na podřazené uzly
  3. podřazený uzel, který je ve větvi hierarchie právě zobrazené stránky

Pro uzel na úrovni Třídy se pod posledním "trojúhelníčkem" skrývá vysunovací nabídka se seznamem naposledy zobrazených instancí Tříd.

Na stránkách se objevuje tlačítko pro návrat na předcházející úroveň v hierarchii [1]. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí v hierarchii nadřízená stránka. Při navigaci stránkami aplikace je třeba si tuto skutečnost uvědomovat a zvyknout si na ni. Tlačítko "Návrat" vrací uživatele v hierarchii webu nebo v ontologii "zpět" k nadřízenému uzlu (stránce).

image025.png

tlačítko návrat

  1. kliknutím na tlačítko se zobrazí v hierarchii nadřízená stránka

 

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o